Ładowanie samochodów elektrycznych

 1. Od czego zależy czas ładowania samochodów elektrycznych?
  Czas ładowania samochodów elektrycznych zależy od trzech parametrów.Mocy ładowarki ,pojemności akumulatorów i mocy przetwornicy zainstalowanej w samochodzie.
 2. Jaki jest podstawowy podział stacji ładowania
  Stacje dzielą się na stacje ładowania prądem przemiennym AC I prądem stałym DC
 3. Na czym polega róznica między ładowaniem prądem przemiennym AC a prądem stałym DC
  Ładowanie przy pomocy ładowarki AC odbywa sie po przez przetwornicę zainstalowaną w samochodzie i to jej moc okresla szybkość ładowania akumulatorów trakcyjnych.
  Natomiast stacje ładowania DC ładują bezspośrednio baterie znajdujące się w aucie i wykorzystuje całą swoją moc.Ładowanie odbywa sie do poziomu 80 % pojemności baterii
 4. Jak wygląda podział ładowarek ze względu na szybkość ładowania
  Wolne AC do 7 kW , przyspieszone AC do 43 kW szybkie DC 50 -150 kW i High Power 175-350 kW
 5. Struktura stacji ładowania
  Ładowanie samochodów elektrycznych w 80% odbywa sie przy wykorzystaniu wolnych AC i przyspieszonych DC stacji ładowania w domu,pracy sklepach i parkingach.
  Pozostałe 20 % sesji ładowania realizowane jest na szybkich stacjach ładowania DC

 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych-podstawowe definicje

 

 1. Co to jest punkt ładowania
  Punkt ładowania Ustawa, która weszła w życie 22/02/2018 Jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce Urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w k tórym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu (art. 2, pkt 17 Ustawy
 2. Co to jest punkt ładowania o normalnej mocy
  • Punkt ładowania o normalnej mocy
   Punkt ładowania o mocy ≤ 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy ≤ 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych (art. 2, pkt 18 Ustawy)
  • Punkt ładowania o dużej mocy
   Punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW (art. 2, pkt 19 Ustawy)
 3. Co to jest stacja ładowania
  Urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, 
  Wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym  punktem ładowania o norm alnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy Wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie  usług ładowania wraz ze stanowiskiem postojowym oraz – w przypadku, gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej – instalację prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza  elektroenergetycznego (art. 2, pkt 27 Ustawy)
 4. Czym zajmuje się i jakie są obowiązki operatora ogólnodostepnej stacji ładowania
  Odpowiada za: budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania (art. 2, pkt 7 Ustawy) Ponosi odpowiedzialność za szkody
  powstałe w związku z niespełnieniem przez ogólnodostępną stację ładowania wymagań technicznych na zasadzie ryzyka (art. 5 Ustawy)
 5. Czym zajmuje sie i jakie są obowiązki dostawcy usługi ładowania
  Świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania na potrzeby ładowania (art. 3, ust. 2, pkt 2 Ustawy). Prowadzi rozliczenia z użytkownikami pojazdów korzystającymi z jego usług w danej stacji ładowania Udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia (art. 3, ust. 2, pkt 3 Ustawy)
 6. Jak ustawa dzieli infrastrukture
  Ustawa: dzieli infrastrukturę na: 
  • Stacje ładowania stanowiące urządzenia związane z obiektami budowlanymi , które najczęściej są instalowane na ścianach budynków, w tym w garażach 
  • Stacje ładowania o charakterze wolnostojącym , przybierające formę tzw. słupków 
 7. Jak ustawa wyróżnia stacje
  Stacje ładowania o charakterze ogólnodostępnym Stacje, do których dostęp nie jest nieograniczony 
 8. Jaka jest definicja ogólnodostepnej stacji ładowania
  Stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego (art. 2, pkt 6 Ustawy)

 

 

Proces budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych

 1. Czy budowa stacji ładowania wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
  Budowa zarówno stacji ładowania, jak i punktów ładowania, w rozumieniu Ustawy, co do zasady nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29, ust. 1, pkt 8a Prawa budowlanego)
 2. Czy budowa stacji ładowania wymaga zgłoszenia budowy stacji ładowania
  Tak wymaga Zgłoszenia budowy stacji ładowania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 30, ust. 1, pkt 1a Prawa budowlanego) lub Sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a, ust. 1 Prawa budowlanego)
 3. W jaki spsób mozna przyłączyć stacje ładowanoa
  Stacje ładowania można przyłączyć do istniejącej już wewnetrznej sieci elektroenergetycznej.
  Lub
  Przyłączyć stacje ładowania do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OSD.
 4. Czy do sprzedaży usługi ładowania samochodów elektrycznych wymagana jest koncesja
  Koncesja nie jest wymagana gdyż Ładowanie w punkcie ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej 
 5. Pytanie Kiedy konieczne jest wykonanie badań technicznych przez UDT
  Przed oddaniem stacji do eksploatacji Każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji stacji. 

 

Udogodnienia i zachety dla posiadaczy samochodów elektrycznych

 1. Jakie są zachęty finansowe i podatkowe dla osób dycydujących się nanbyć auto elektryczne lub hybrydowe plug-in
  • AKCYZA DO 01/01/2021 
   Zwolnienie BEV i pojazdów napędzanych wodorem 
   Zwolnienie PHEV (o poj. silnika spalinowego do 2000 cm 3
  • PODATEK PIT/CIT
   Odpis z tytułu zużycia samochodu osobowego będącego BEV stanowi koszt uzyskania przychodu do wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro (pozostałe pojazdy do 20 tys. euro)
 2. Jakie są przywileje dla posiadaczy samochodów elektrycznych
  • Parkowanie - Samochody elektryczne BEV zwolnione są z opłat za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 
  • Wyznacza stanowiska postojowe przy ogólnodostępnych stacjach ładowania – BEV i  PHEV mogą korzystać z tych miejsc wyłącznie podczas ładowania Ponadto Może wyznaczyć miejsca parkingowe dla BEV, PHEV i pojazdów napędzanych CNG/LNG również poza ogólnodostępnymi stacjami ładowania w celu promocji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi 
  • Buspasy -  DO 01/01/2026 Dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych BEV Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów BEV po buspasach od liczby osób w pojeździe 
   Nieograniczony darmowy wjazd do Stref Niskoemisyjnego Transportu ustanawianych w centrach miast.

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Auto Energia Polska sp. z o.o.

ul. Ostrowska 474
61-324 Poznań

Telefon:
+48 534 905 768

Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.